top of page

O przedszkolu 

Program nauczania jaki realizuje Przedszkole:

 

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

 • Program wychowania przedszkolnego "Nasze przedszkole" autorstwa W. Żaby-Żabińskiej i M. Kwaśniewskiej

 • Elementy brytyjskiego programu „Early Years Foundation Stage”

 • Elementy amerykańskiego programu “High/Scope Approach in Educating Young Children”

 • Programy autorskie nauczycieli

Program realizowany jest przez nauczycieli w małych grupach, zarówno w czasie sesji porannej jak i popołudniowej. Nasz ogród przedszkolny jest przedłużeniem sali dydaktycznej, gdzie również realizowany jest program nauczania. Ogród odwiedzany jest przez dzieci codziennie (chyba, że warunki atmosferyczne na to nie pozwalają), gdzie mają one dostęp do zaplanowanych dla nich zajęć i swobodnej zabawy.

 

Nauczanie języka angielskiego w Przedszkolu:

Nikogo nie trzeba już przekonywać, że umiejętność porozumiewania się językiem angielskim jest niezbędna we współczesnym świecie. Im wcześniej wprowadzi się podstawy języka obcego  i osłuchiwanie się z nim,  tym łatwiej się go nauczyć w przyszłości.

W przedszkolu używamy języka angielskiego codziennie w trakcie zabaw i posiłków oraz podczas zajęć z lektorem. Młodzi Odkrywcy odkrywają tutaj język angielski w sposób intuicyjny, przez obcowanie z nim w codziennych sytuacjach przedszkolnych. Również wybrane zajęcia są prowadzone równolegle lub na przemian w języku polskim i angielskim. Dwujęzyczne napisy,  gry i zabawy,piosenki, wierszyki, książki i pomoce dydaktyczne wspomagają dzieci w nauce języka angielskiego.

 

Ogród przedszkolny:

Nasze przedszkole dysponuje samodzielnym ogrodem zabaw wokół budynku. Nasz ogród to:

 • Ok 600 m2 powierzchni do użytku przez dzieci, z dala od ulicy i ruchu samochodowego, ogrodzony, niedostępny dla osób niepowołanych

 • Duży, kolorowy plac zabaw do wspinaczki, ćwiczenia równowagi i koordynacji ciała umieszczony na gumowej bezpiecznej powierzchni, amotyzującej ewentualne upadki. 

 • Ścieżka rowerowa wokół placu zabaw, z rondem, przejściem dla pieszych I znakami drogowymi, wspomagająca rozwój dużej motoryki dzieci oraz ucząca zasad poruszania się na drodze. Duża flota rowerków trójkołowych, biegowych oraz rowerków promujących współpracę kilku dzieci jednocześnie.

 • Sensoryczna rozmaitość powierzchni ogrodu: trawa, bruk, guma, piasek, drewno, kora.

 • Altanka do zajęć na świeżym powietrzu w małych grupach.

 • Lasek ze ścieżką przyrodniczą i punktem widokowym

 

Sale dydaktyczne:

Organizacja sal dydaktycznych, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie zaplanowane zostało na wzór typowego brytyjskiego przedszkola,                 z dostosowaniem do realizacji polskiej podstawy programowej. Każda sala wspomaga holistyczny rozwój dziecka w sześciu zakresach:

 1. Personalnej, socjalnej i emocjonalnej

 2. Komunikacji, języka i umiejetności czytania i pisania (przygotowanie)

 3. Rozwiązywaniu problemów, rozumowaniu i umiejetności liczenia (przygotowanie)

 4. Wiedzy i zrozumienia świata

 5. Rozwoju fizycznego

 6. Rozwoju twórczości i kreatywności

Powyższe zakresy zawarte są w odrębnych, wyraźnie oznaczonych strefach, czy kącikach zainteresowań:

 • Strefa matematyczna/maths area

 • Strefa graficzna/graphics area

 • Strefa konstrukcyjna/construction area

 • Strefa kreatywności/creative area

 • Strefa sensoryczna/messy play area

 • Kącik książkowy/book corner

 • Kącik odgrywania ról/role play area

 • Kącik komputerowy/computer corner

 • Kącik przyrodniczy/investigation area

W każdej ze stref/kąciku pomoce dydaktyczne są dostępne dla dzieci na ich poziomie, by ułatwić im wybór i kreatywność. Dzieci zachęcane są do eksperymentowania z różnymi teksturami i mediami oraz do dokonywania niezależnych wyborów w czasie pracy/zabawy. Rodzaje materiałów dostępnych dla dzieci są regularnie uzupełniane i mogą się zmieniać w zależności od poruszanej tematyki.  Wszystko ma swoje opisane słownie       i graficznie miejsce, by pomóc dzieciom w zorganizowaniu sobie pracy/zabawy oraz by zachęcić dzieci do utrzymania porządku po skończonych zajęciach.

 

Kim jest Młody Odkrywca?

Młody Odkrywca to każde dziecko, niezależnie skąd pochodzi,gdzie mieszka, jakim językiem włada, jaki ma kolor skóry. Ciekawość świata, eksploracja nawet najmniejszego obiektu czy głęboka koncentracja w najbardziej zaskakującym momencie przychodzi naturalnie każdemu dziecku od najmłodszych lat. Młody Odkrywca potrzebuje stymulującego otoczenia i nowych sytuacji, by móc rozwijać swoje zainteresowania                          i umiejętności. Trzeba doceniać jego indywidualność i pozwolić mu na samodzielne „wyprawy” jak również wspierać go gdy napotyka przeszkody.Jak wspieramy Młodego Odkrywcę?

 

Młody Odkrywca ma do pomocy nauczyciela, który wspiera go przez odpowiednio zaplanowany program zajęć, jak również przez jego otwarcie na spontanicznie pojawiające się sytuacje edukacyjne. Nauczanie odbywa się przez zabawę oraz doświadczanie, koncentrując się na nabywaniu umiejętności praktycznych przez Młodego Odkrywcę.

Zadaniem wychowawcy w naszym przedszkolu jest dobre poznanie każdego dziecka i zindywidualizowane podejście do planowania dla niego zajęć. Mało liczne  grupy sprzyjają indywidualnemu podejściu nauczyciela do dziecka. Czas spędzony na pracy z każdym dzieckiem oraz regularne obserwacje pozwalają nauczycielowi poznać dziecko i planować jego optymalny rozwój w każdym zakresie.

bottom of page