top of page

Miesięczne czesne:

900 zł z wyżywieniem

Opłata administracyjna 400 zł (opłata jednorazowa)

 

Zniżki dla rodzeństwa

 

Wpłaty proszę kierować na poniższe konto:

mBank 85 1140 2004 0000 3502 6653 6934

 

W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka,

rodzaj opłaty (opłata administracyjna lub czesne) oraz miesiąc, za który uiszczana jest opłata.

bottom of page